Davet

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji bölümü bünyesinde 26 Ekim 2019 tarihinde, İstanbul’da(Radisson Blue Şişli Otel), “3. MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR GÖRÜNTÜLEME (mp-MRG) ve HEDEFE YÖNELİK PROSTAT BİYOPSİ KURSU” düzenlenecektir.

Kurs programı, mpMRG tetkikiyle ilgili hasta hazırlığı, çekim parametreleri, yeni PIRADS versiyon (v2.1) değerlendirme, tuzaklar, mp-MRG’nin klinik pratikteki yeri ve hedefe yönelik biyopsi teknikleri ve radyolojikpatolojik konfirmasyon ile interaktif olgu sunumları ile gerçekleştirilecektir.

'Ayrıca bu yıl ilk defa İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde, Nükleer Tıp alanındaki meslektaşlarımız ile birlikte prostat görüntülemedeki en ileri tetkik olan PSMA-PET/mpMRG tetkiki ile ilgili ayrınıtılı konuşmalar ve paneller gerçekleştirilecektir.'

Saygılarımla,
Prof.Dr.Barış Bakır
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

Kursa Kalan

Duyuru

  • Kurs Tarihi
    26 Ekim 2019
  • Kurs Şehri
    Şişli, İstanbul
  • Kurs Oteli
    Radisson Blu Hotel, Şişli İstanbul